מס' כרטיס 118278  מדור ומדף: קנב-ו
 
ה דרך
רעליגיעזע שולע
מודעה על התכנית לשנת הלימודים 1936/37
באידיש ובפולנית
ווארשא תרצו