מס' כרטיס 118281  מדור ומדף: קנב-ו
 
מודעה ואזהרה רבה
חברה "שומרי שמת והדת"
נגד חנויות הפתוחות בשבת
2 עמודים באידיש ובפולנית
נרשם בעפרון "שבת פרשה בהעלותך תרפו
ווארשא תרפו []