מס' כרטיס 118285  מדור ומדף: קנב-ו
 
בעקאנטמאכונג
אגודת ישראל, ווארשא
אודות עזרה רפואית ליהודים חרדים בווארשה
ווארשא חש"ד