מס' כרטיס 118286  מדור ומדף: קנב-ו
 
בית מסחר ספרים וטליתים
מארגענשטערן, ש.
פרסומת
ווארשא חש"ד