מס' כרטיס 118287  מדור ומדף: קנב-ו
 
אויפרוף פון ווארשאווער ראבינאט
פארזיכטיג פון קויפען געשאסען פלייש פאר
כשר
ועד הרבנים לעדת ווארשא
באידיש
ווארשא תרצז