מס' כרטיס 118290  מדור ומדף: קנב-ו
 
הזמנה לחתונת
ראטענבערג, אביגדור יצחק ב"ר יהודה ארי'
עם הענא מרים בת אלטע טייטעלבוים כט סיון
ווארשא תרצו