מס' כרטיס 118291  מדור ומדף: קנב-ו
 
הזמנה לחתונת
ליפסקר, מנחם ב"ר צבי
עם מינדל קיילא ב"ר יקיר מענדלזאן יז סיון
ווארשא תרצ