מס' כרטיס 118293  מדור ומדף: קנב-ו
 
לשמוע אל הרנה ואל התפלה
צום דאוונען דורך דעם חזן יודל קויפמאן
אין דעם זאל שניידער צעך
ווארשא חש"ד