מס' כרטיס 118294  מדור ומדף: קנב-ו
 
בעקאנטמאכונג
..האט זיך געשאפען א חברה מיטן נאמען
עזרת חולים ויתומים
ווארשא חש"ד