מס' כרטיס 118296  מדור ומדף: קנב-ו
 
אני הח"מ התחייבתי לקנות את הש"ס
הנדפס כעת אצל בני המנוח הר"ש ארגעלבראנד
טופס בן 2 עמודים