מס' כרטיס 118301  מדור ומדף: קנב-ו
 
הזמנה לחתונת
בליזינסקי, מאיר שלום ב"ר יעקב שלמה
עם שרה ב"ר אברהם ראטקי. ר"ח ניסן
אטוואצק תרפו