מס' כרטיס 118306  מדור ומדף: קנב-ו
 
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
אגרת לשנה טובה
ווארשא תרצד