מס' כרטיס 118308  מדור ומדף: קנב-ו
 
יאהרצייט
דבריו של מת. פתגמי מוסר קצרים ע"ס א"ב
פארפעל, יהודה ליב מראקאוו
ווילנא תרפא