מס' כרטיס 118309  מדור ומדף: קנב-ו
 
בית הספר עזרא
פרסומת לבית הספר
ווילנא חש"ד