מס' כרטיס 118311  מדור ומדף: קנב-ו
 
מאמר עת לעשות
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
התעוררות לדברים הצריכים חיזוק
ווילנא חש"ד
4 טורים.