מס' כרטיס 118312  מדור ומדף: קנב-ו
 
מאמר מהגה"צ בעל "חפץ חיים" שליט"א
וועגן טהרת המשפחה
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
באידיש בשני טורים
ווילנא חש"ד