מס' כרטיס 118313  מדור ומדף: קנב-ו
 
טהרת משפחה
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
בלה"ק בשני טורים
ווילנא חש"ד