מס' כרטיס 118315  מדור ומדף: קנב-ו
 
הן את דבר ראשית בכורי הגיוני
שהוא קובץ מספרי בכורים לה'. אגיש ..כמנחה
בצלאל הכהן מווילנא
דף שנשלח עם ספרו לתשורה. בטופס שלפננו:
..הגביר הנכבד מ' אהרן גורלאנד
ווילנא תרלא