מס' כרטיס 118316  מדור ומדף: קנב-ו
 
להגדיל תורה ולהאדירה מתיסדת ישיבה
בהנהלת ר' פנחס משה גארדאן
ווילנא חש"ד
פגום