מס' כרטיס 118317  מדור ומדף: קנב-ו
 
להרים קול!
ועד "גדר עולם"
להקמת גדר לבית-עולם. באידיש
קול קורא
מהרבנים דפה ווילנא על דבר "גדר עולם"
באידיש.
ווילנא תרצה