מס' כרטיס 118319  מדור ומדף: קנב-ו
 
הנה שאלוני ידידי לעורר ע"ד ישוב א"י
גראדזענסקי, חיים עוזר
ווילנא, חש"ד