מס' כרטיס 118326  מדור ומדף: קנב-ו
 
אגדת ישראל בליטא
ע"ד אגודת ישראל בליטא עם מכתבי
גראדזענסקי, חיים עוזר
ווילנא תרפ
2
2 ע'.