מס' כרטיס 118332  מדור ומדף: קנב-ו
 
למזל טוב
נוסח תנאים
וינה חש"ד