מס' כרטיס 118335  מדור ומדף: קנב-ו
 
הזמנה לחתונה
חרשוחין, יהושע
עב"ג שרה בת אהרן ובוניע שור י"ג תמוז
וינה תרצא