מס' כרטיס 118340  מדור ומדף: קנב-י
 
כרוז מאת הרב הראשי לאר"י
קוק, אברהם יצחק הכהן
לעזרת יהודי טבריה
ירושלים תרצד