מס' כרטיס 118347  מדור ומדף: קנב-י
 
כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם
דינקלס, יוסף ב"ר בן ציון הלוי
להופעת פי' רבינו שלמה סירילאו על ירושלמי
מכתבים מרבנים ודברים מהמו"ל