מס' כרטיס 118348  מדור ומדף: קנב-תת
 
אם אשכחך ירושלם
"שויתי" עם ציור המנורה, משה ואהרן
הדפסה מוזהבת
טופס נוסף שונה מהנ"ל בהדפסה כחולה
חמ"ד [ חש"ד