מס' כרטיס 118351  מדור ומדף: קנב-י
 
חיזוק הדת
וועד מחזיקי חינוך הישן
קריאה לצניעות ולחנוך הכשר. באידיש
ירושלים חש"ד