מס' כרטיס 118354  מדור ומדף: קנב-י
 
חברים, פועלי ירושלים
סיעת פועלי ציון במועצת פועלי ים
תעמולת בחירות
ירושלים חש"ד