מס' כרטיס 118355  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה גלויה
אנחנו הח"מ עדת הספרדים .. שאלו אותנו אם
מותר לקחת חלק ..בבחירת אסיפת הנבחרים
ירושלים תרפו
בחתימת רבני עדת הספרדים