מס' כרטיס 118359  מדור ומדף: קנב-י
 
בית חולים מתנונים
לוח לשנת תרצו
לוח קיר עם זמני הדלק"נ
ירושלים תרצה []