מס' כרטיס 118361  מדור ומדף: קנב-י
 
ידיעות ארץ ישראל
עם לוח דינים ומנהגי בית הכנסת
הוצאת מחלקת החרדים שע"י הלשה הראשית של
הקרן הקימת לישראל
גליון יח
ירושלים תשב