מס' כרטיס 118363  מדור ומדף: קנב-י
 
ועקדת יצחק היום לזרעו ברחמים תזכור
מזרחי, משה בן יצחק
ציור בצבעים של עקדת יצחק ושליחות אליעזר
ירושלים תרעג