מס' כרטיס 118365  מדור ומדף: קנב-י
 
הלכה למעשה
גדולי התורה ..הורו הלכה למעשה שאין כל
איסור ..בזכות הבחירה לנשים.
עם רשימת הרבנים שנהגו כך כולל אדמו"ר
מוהרש"ב ורבני חב"ד באוקריינה ועוד
ירושלים חש"ד