מס' כרטיס 118366  מדור ומדף: קנב-י
 
לאחינו תושבי עי"ק ת"ו
פרנק, צבי פסח ב"ר זאב
קריאה להחזקת בתי התלמוד תורה בעירנו
ירושלים חש"ד