מס' כרטיס 118370  מדור ומדף: קנב-י
 
בשבת שובה ידרוש בהלכה ובאגדה
פראנק, צבי פסח
ירושלים חש"ד