מס' כרטיס 118373  מדור ומדף: קנב-י
 
הלכה פסוקה מאת גאון ישראל
העתקת מכתב
וסרמן, אלחנן בונם ב"ר נפתלי בינוש
ע"ד המו"מ שבין אגודת ישראל והעד הלאומי
ירושלים תרצה