מס' כרטיס 118374  מדור ומדף: קנב-י
 
לאן פני ארץ ישראל מועדות
לבחירת ה"ר יעקב משה חרל"פ לרב ראשי
ירושלים חש"ד