מס' כרטיס 118376  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה חמורה!
2 כרוזים חתימת בי"ד ירושלם ורי"ח זוננפלד
שלא לשנות מקופת כולל חב"ד לקופות אחרות
ירושלים תרפו