מס' כרטיס 118379  מדור ומדף: קנב-י
 
כנסת ישראל בארץ ישראל
בש"ק תצוה יג אד"א ינאמו בבתי כנסיות
ירושלים תרצב []