מס' כרטיס 118380  מדור ומדף: קנב-י
 
ביטול מודעה
מטעם ..חברי הבד"ץ
אודות עיתון "קול ישראל"
ירושלים חש"ד