מס' כרטיס 118381  מדור ומדף: קנב-י
 
הודעה גלויה והזהרה
בד"צ חסידים. בד"צ פרושים
נגד שחיטה חדשה מטעם ועד הקהילה
ירושלים תרצו