מס' כרטיס 118383  מדור ומדף: קנב-י
 
אל הישוב היהודי בארץ הקדש
נטורי קרתא של היהדות החרדית
נגד ועד הלאומי
ירושלים תש