מס' כרטיס 118384  מדור ומדף: קנב-י
 
אגודת ישראל החריבה את השחיטה
חרדי ירושלים
נגד שחיטה בהנהגת אגודת ישראל
ירושלים חש"ד