מס' כרטיס 118388  מדור ומדף: קנב-י
 
כרוז ליהודי ארץ ישראל
הנהלת קרן הישוב
מגבית
ירושלים חש"ד