מס' כרטיס 118389  מדור ומדף: קנב-י
 
אחינו כל בית ישראל
פניה לכל היהודים לערוך את יום הראשון
דסליחות ליום תענית צבור ותשובה תפלה צדקה
לרגל מצב היהודים ברוסיא ובאירופה. בחתימת
רבני פולין, ליטא וארץ ישראל
ירושלים תרצד