מס' כרטיס 118390  מדור ומדף: קנב-י
 
בעזך ישמח מלך
דושינסקיא, יוסף צבי
לחג היובל ליום עלות על כסה המלכות
ג'ורג' החמישי
ירושלים תרצה