מס' כרטיס 118391  מדור ומדף: קנב-י
 
דעת תורה
אנחנו הח"מ ראשי הישיבות והנהלתן..דעתנו
לתת את הקול לרשימת החזית הדתי המאוחדת
ירושלים חש"ד