מס' כרטיס 118396  מדור ומדף: קנב-י
 
הודעה
קרומר, יוסף משה
מהגר מפליטי גרמניה
בואו בהמוניכם לשמוע הדרשה אעל לעזור לכלל
אחב"י ואיך להבטיח את ישובנו בעתיד בא"י
ירושלים חש"ד