מס' כרטיס 118397  מדור ומדף: קנב-י
 
אל אחינו יושבי ציון הי"ו
חברי איחוד להחזקת בתי תלמוד תורה
מגבית
ירושלים חש"ד